องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
 


ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (เยี่ยมผู้กักตัวกรณีกลุ่มเสี่ยงโควิด)


สำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์ นำโดย นายก อบต., รองนายก อบต. และหัวหน้าสำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนตำบลคอนสวรรค์ ประสบสาธารณภัยและเยี่ยมกักตัวกรณีกลุ่มเสี่ยงโควิด โดยออกพื้นที่ร่วมกับอำเภอคอนสวรรค์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสวรรค์

2021-05-12
2021-05-06
2021-05-05
2021-02-11
2021-02-09
2021-02-03
2020-11-18
2020-10-20
2020-10-16
2020-10-14