องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานจ้าง อบต.คอนสวรรค์ (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)


ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานจ้าง อบต.คอนสวรรค์ เพื่อชี้แจงระเบียบข้อสั่งการ และแจ้งประกาศ ก.อบต.

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2021-05-12
2021-05-06
2021-05-05
2021-02-11
2021-02-09
2021-02-03
2020-11-18
2020-10-20
2020-10-16
2020-10-14