องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563


โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ และ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2563 ณ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ