องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายวานิช การบรรจง นายก อบต.คอนสวรรค์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-06
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-28