องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


งานป้องกัน อบต.คอนสวรรค์ นำรถบรรทุกน้ำออกส่งน้ำประปาให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค


วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 งานป้องกันนำรถบรรทุกน้ำออกส่งน้ำประปาให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค หมู่ 8,9,11 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-06
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-28