องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ คณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขต 13 และตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการแก้มลิงหนองหอยโข่ง


วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.3 น. นายอดิศร นุชดำรงค์ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขต 13 และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ ที่จะได้รับการสนับสนุนโครงการแก้มลิงหนองหอยโข่ง บ้านโนนโพธิ์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-06
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-28